Samerådets kulturstöd

Samerådet har ett kulturstöd som delas ut en gång i året, i början av året.

Samerådets kulturutskott fördelar kulturstödet. Samerådet har tre stöd som man kan anska om: projektstöd, arbetsstipendium och studieresestipendium (den ansöker man om på samma sätt som projektstöd).

    

Ansökningsformuläret för kulturstödet 2019 öppnas snart

I løpet av våren öppnas möjligheten att söka kulturstöd från Samerådet för 2019.

Samerådet delar ut tre arbetsstipendier och projektstöd för 2019. Ansökningsformuläret publiceras snart på denna websida. Fristen för ansökan kommer vara 27.08.2018.

Fördelade kulturstöd 2016-2018

Här hittar du information om fördelningen av 2016 års kulturbidrag >>

Här hittar du information om fördelningen av 2017 års kulturbidrag >>

Här hittar du information om fördelningen av 2018 års kulturbidrag >>

Relger för Samerådets kulturstöd