Samerådets kulturstöd

Samerådet har ett kulturstöd som delas ut en gång i året, i början av året.

Samerådets kulturutskott fördelar kulturstödet. Samerådet har tre stöd som man kan anska om: projektstöd, arbetsstipendium och studieresestipendium (den ansöker man om på samma sätt som projektstöd).

    

SÖK KULTURSTÖD FÖR 2017

Det är nu möjligt att ansöka om Samerådets kulturstöd 2017. Söknadsfristen är 31:a januari, 2017.

Alla ansökningar skickas till oss via vår hemsidan.

Kulturutskottet påminner om att kulturstödet är avsett för stöd till kultursamarbete över riksgränserna och beviljas i första hand till projekt som berör minst två länder där det bor samer.

Kulturstöd i 2016

Här hittar du information om fördelningen av 2016 års kulturbidrag >>

Relger för Samerådets kulturstöd