Samerådets kulturstöd

Samerådet har ett kulturstöd som delas ut en gång i året, i början av året.

Samerådets kulturutskott fördelar kulturstödet. Samerådet har tre stöd som man kan anska om: projektstöd, arbetsstipendium och studieresestipendium (den ansöker man om på samma sätt som projektstöd).

    

Kulturstöd 2017

Söknadsfristen att ansöka om stöd var 31:a januari, 2017.

Beslut om fördelning av stöd görs i mars månad och information skickas till de sökande snart efter beslutet.

Kulturstöd i 2016

Här hittar du information om fördelningen av 2016 års kulturbidrag >>

Relger för Samerådets kulturstöd