Representanter och personal

På den här sidan hittar du information om alla Samerådets medlemmar, personal och representanter.    

 

Samerådets medlemmar >>

Samerådet har 15 medlemmar och alla har en personlig suppleant.    

Arbetsutskottets ledamöter >>

Arbetsutskottet har fyra ledamöter.    

Kulturnämndens ledamöter >>

Kulturnämnden har fem ledamöter.    

Personal >>

Samerådet har anställda vid sekretariatet och avdelningarna.