Tatiana Egorova

Fast medlem i Samerådet, Kola Sameförening

Ersättare i kulturutskottet

Tel: +7 9522994507

Epost: tatiana.egorova(a)saamicouncil.net