Representationer

IPS

Samerådet utser en ledamot till styrelsen för Arktiska rådets urfolkssekretariat (IPS). Samerådet har utsett Ellen Inga Turi till styrelseledamot för perioden 2015-2017. Du kan läsa mer om IPS på deras hemsida.

 

Lásságámmi

Samerådet utser en ledamot till styrelsen för stiftelsen Lásságámmi. Stiftelsen Lásságámmi grundades till minne av Áillohaš. Samerådet har utsett Rose-Marie Huuva till styrelseledamot i Lásságámmi. Du kan läsa mer om Lásságámmi på deras hemsida.

 

Gáldu

Samerådet  har rätt att nominera ledamöter till styrelsen för Gáldu – kompetenscentrum för urfolksrättigheter. Läs mer om Gáldu på deras hemsida.

 

Samiskt parlamentariskt råd (SPR)

Samerådet är observatör i samiskt parlamentariskt råd, som är samarbetsorganet för sametingen i Finland, Sverige och Norge. Samer från rysk sida , som representerar Samerådet, erbjuds plats som permanenta deltagare i SPR-samarbetet.    

  

Barents arbetsgrupp för urfolk    

Samerådet är observatör i Barents arbetsgrupp för urfolk (WGIP). Barentssamarbetet är först och främst ett samarbete mellan regeringarna i Barentsregionen. Urfolksrepresentanterna i arbetsgruppen är urfolk i Barentsregionen: nenetser, samer och vepser. Sametingen i Norden representerar samerna. År 2002 antogs också komier som urfolksrepresentanter. Arbetsgruppen representeras i Barentsrådet och i Barents regionkommitté. Läs mer om arbetsgruppen på deras hemsida.

 

FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC)

Samerådet har en konsultativ status i Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd. Förenta Nationerna (FN) är – som namnet antyder – världens mellanstatliga och globala organisation. Förutom världens länder finns det inom FN ett ordnat system så att icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s (non-governmental organization), kan ha inflytande. En rådgivarställning ger möjlighet till ett brett deltagande och inflytande inom FN-systemets mellanfolkliga och mellanstatliga möten.

Den konsultativa statusen för NGO-organisationerna delas in i tre nivåer:

  • Roster
  • General
  • Special

Samerådet har statusen Roster, som i ”NGO inte the Roster of the UN ECOSOC.”

Man kan även delta i FN:s urfolksmöten utan en status. Hundra urfolksrepresentanter och deras organisationer deltar i FN:s centrala urfolksmöten, men inte i samma utbredning som de organisationer som har en status.

 

Arktiska rådet    

Samerådet är en permanent deltagare i Arktiska rådet, tillsammans med fem andra urfolksorganisationer. Urfolk deltar i Arktiska rådets möten vid samma bord som staterna. Läs mer om Arktiska rådet på deras hemsidor.