Ansökningsformulär - Arbetsstipendium 2018

INSTRUKTION - REGLER

Söknadsfristen för Samerådets kulturstöd för 2018 är den 19:e december 2017, vid midnatt (norsk tid). Ansökningar skickade efter denna frist kommer ej att behandlas.

Ansökan kan fyllas i på samiska, engelska, ryska, norska, svenska eller finska.

Observera att det inte går att spara information i formuläret förutom när du skickar in en ansökan. Vi rekommenderar att ni förbereder era svar i ett separat dokument och klistrar in texten i formuläret så att ni inte riskerar att förlora informationen om ni av misstag stänger ner sidan

Observera också att vi accepterar endast ansökningar som skickats in via detta ansökningsformulär.

Samerådets regler för kulturstödet finns här >>

Fortsätt till ansökningsformuläret via länken nedan eller rubrikerna ovan:

Sökande
1. Ange efternamn följt av förnamn.
2. Ange sökandes adress som eventuell korrespondens via post kan skickas till.
3. Ange sökandes telefonnummer.
4. Ange sökandes e-postadress som korrespondens ska skickas till.
Om arbetet
5. Ange arbetets namn. Namnet ska gärna vara kort och lätt att känna igen.
6. Ange vilken sektor ditt arbete passar mest in i. Om ingen sektor passar projektet kan du välja ’annan’ och ange en egen sektor i textrutan.
7. Om ingen sektor i listan ovan passar arbetet kan du välja ’annan’ och ange en egen sektor i denna textruta.
8. Ange vilka länder, ett eller flera, som ditt arbete kommer att utföras i. Om du väljer ’andra länder’ kan du ange vilka länder i textrutan.
8. Ange vilka länder som arbetet kommer att genomföras i.*
9. Om du väljer ’andra länder’ i listan ovan kan du ange vilka länder i denna textruta.
10. Ange sökandes kön.
Innehåll
11. Beskriv kortfattat aktiviteter och innehåll i arbetet.
(Max 1000 tecken)
12. Om du har övrig information eller förtydliganden som är relevanta för din ansökan kan det anges här.
(Max 500 tecken)
Bilagor och skicka in ansökan
13. Bilagor som måste bifogas:

a. Beskrivning av arbetet, helst i word-format
b. Arbets- och tidsplan, helst i word-format

Här kan fler relevanta dokument laddas upp vid behov.

Observera att bilagornas filändelser måste skrivas med små bokstäver för att de ska kunna laddas upp (t. ex. '.doc', inte '.DOC').
14. Genom att klicka i denna ruta bekräftar jag att all information är korrekt och sanningsenlig.
14. Bekräfta att informationen är korrekt och sanningsenlig*
OBSERVERA: När du trycker på sändknappen skickas du till en bekräftelsesida där du ska godkänner ansökan en sista gång. När du har gjort det registreras din ansökan och en kopia skickas till din epost.

OM NÅGOT AV DET INTE SKER, då har din ansökan inte registrerats ordentligt - kontrollera dina svar och försök igen. Om det inte hjälper, kontakta oss: kmr(a)saamicouncil.net