Ansökningsformulär - Arbetsstipendium 2019

INSTRUKTION - REGLER

Søknadsfristen for Samerådets kulturstøtte for 2019 er den 27. august 2018, ved midnatt (norsk tid). Søknader sendt etter denne fristen behandles ikke.

Søknaden kan fylles ut på samisk, engelsk, russisk, norsk, svensk eller finsk.

Merk: Du kan ikke lagre informasjon i søknadsskjema underveis i utfyllingen. Vi anbefaler derfor at du forbereder søknadsteksten i et separat dokument for så å klippe inn testen i søknadsskjema. slik at du ikke risikerer å miste all tekst dersom du er så uheldig å stenge av siden. 

Merk også at vi aksepterer kun søknader vi vår nettbaserte søknadsskjema.

Samerådets regler for kulturstøtten finns här >>

Fortett til søknadsskjema via lenken nedenfor eller rubrikken over.

Sökande
1. Ange efternamn följt av förnamn.
2. Ange sökandes adress som eventuell korrespondens via post kan skickas till.
3. Ange sökandes telefonnummer.
4. Ange sökandes e-postadress som korrespondens ska skickas till.
Om arbetet
5. Ange arbetets namn. Namnet ska gärna vara kort och lätt att känna igen.
6. Ange vilken sektor ditt arbete passar mest in i. Om ingen sektor passar projektet kan du välja ’annan’ och ange en egen sektor i textrutan.
7. Om ingen sektor i listan ovan passar arbetet kan du välja ’annan’ och ange en egen sektor i denna textruta.
8. Ange vilka länder, ett eller flera, som ditt arbete kommer att utföras i. Om du väljer ’andra länder’ kan du ange vilka länder i textrutan.
8. Ange vilka länder som arbetet kommer att genomföras i.*
9. Om du väljer ’andra länder’ i listan ovan kan du ange vilka länder i denna textruta.
10. Ange sökandes kön.
Innehåll
11. Beskriv kortfattat aktiviteter och innehåll i arbetet.
(Max 1000 tecken)
12. Om du har övrig information eller förtydliganden som är relevanta för din ansökan kan det anges här.
(Max 500 tecken)
Bilagor och skicka in ansökan
13. Bilagor som måste bifogas:

a. Beskrivning av arbetet, helst i word-format
b. Arbets- och tidsplan, helst i word-format

Här kan fler relevanta dokument laddas upp vid behov.

Observera att bilagornas filändelser måste skrivas med små bokstäver för att de ska kunna laddas upp (t. ex. '.doc', inte '.DOC').
14. Genom att klicka i denna ruta bekräftar jag att all information är korrekt och sanningsenlig.
14. Bekräfta att informationen är korrekt och sanningsenlig*
OBSERVERA: När du trycker på sändknappen skickas du till en bekräftelsesida där du ska godkänner ansökan en sista gång. När du har gjort det registreras din ansökan och en kopia skickas till din epost.

OM NÅGOT AV DET INTE SKER, då har din ansökan inte registrerats ordentligt - kontrollera dina svar och försök igen. Om det inte hjälper, kontakta oss: kmr(a)saamicouncil.net