Ansökningsformulär - Projektstöd 2020

INSTRUKTION - REGLER

Søknadsfristen for Samerådets kulturstøtte for 2020 er den 30. august 2019, ved midnatt (norsk tid). Søknader sendt etter denne fristen behandles ikke.

Søknaden kan fylles ut på samisk, engelsk, russisk, norsk, svensk eller finsk.

Merk: Du kan ikke lagre informasjon i søknadsskjema underveis i utfyllingen. Vi anbefaler derfor at du forbereder søknadsteksten i et separat dokument for så å klippe inn testen i søknadsskjema. slik at du ikke risikerer å miste all tekst dersom du er så uheldig å stenge av siden. 

Merk også at vi aksepterer kun søknader vi vår nettbaserte søknadsskjema.

Samerådets regler for kulturstøtten finns här >>

Fortett til søknadsskjema via lenken nedenfor eller rubrikken over.

Sökande
1. Ange efternamn följt av förnamn. Om sökande är en organisation ska organisationens namn anges.
2. Ange projektledarens/projektansvariges namn.
3. Ange sökandes adress som eventuell korrespondens via post kan skickas till.
4. Ange projektledarens/projektansvariges telefonnummer.
5. Ange sökandes epostadress som korrespondens ska skickas till.
Projektdetaljer
6. Ange projektets namn. Namnet ska gärna vara kort och lätt att känna igen.
7. Ange när projektet har startat eller förväntas starta.
8. Ange när projektet förväntas avslutas. Projektet ska skicka in fullständig projektrapport till Samerådet innan detta datum.
9. Ange vilken sektor ert projekt passar mest in i. Om ingen sektor passar projektet kan ni välja ’annan’ och ange en egen sektor i textrutan.
10. Om ingen sektor i listan ovan passar projektet kan ni välja ’annan’ och ange en egen sektor i denna textruta.
11. Ange vilka länder, ett eller flera, som ert projekt kommer att ha aktiviteter i. Om ni väljer ’andra länder’ kan ni ange vilka länder i textrutan.
11. Vilka länder ska projektet ha aktiviteter i*
12. Om ni väljer ’andra länder’ i listan ovan kan ni ange vilka länder i denna textruta.
13. Ange om projektets målgrupp är tydligt män, kvinnor eller både och. Om sökande är en privatperson och projektaktiviteterna inte involverar många övriga människor ska sökandes kön anges.
Projektinnehåll
14. Ange vilka samarbetspartners projektet har och vilken roll de har. Samarbetspartner kan t.ex. vara gemensamma projektägare eller aktörer som ska genomföra aktiviteter för eller i samarbete med projektet.
(Max 1000 tecken)
15. Ange kortfattat vad projektet förväntas ge för resultat. En fullständig beskrivning ska bifogas nedan.
(Max 500 tecken)
16. Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som ska genomföras i projektet. En fullständig beskrivning ska bifogas nedan.
(Max 1000 tecken)
Budget
17. Ange hur stort projektstöd ni ansöker om från Samerådet.
Siffran ska anges i norske kroner.
18. Ange vilka intäkter ni planerar att ha i projektet. Kom ihåg att också ange den summa ni söker om från Samerådet. Observera att totalta intäkter och kostnader ska vara lika stora.
(Max 1000 tecken)
19. Ange vilka kostnader ni planerar att ha i projektet. Observera att totala intäkter och kostnader ska vara lika stora.
(Max 1000 tecken)
Bilagor och övrig information
20. Bilagor som måste bifogas:

1. Full projektbeskrivning, helst i word-format
2. Arbets- och tidsplan, helst i word-format
3. Full finansieringsplan och budget, helst i excel-format

Här kan fler relevanta dokument laddas upp vid behov.

Observera att bilagornas filändelser måste skrivas med små bokstäver för att de ska kunna laddas upp (t. ex. '.doc', inte '.DOC').
21. Om du har övrig information eller förtydliganden som är relevant för projektansökan kan det anges här.
(Max 500 tecken)
Skicka ansökan
22. Om sökande är en organisation ska det bifogas ett underskrivet konstituerande protokoll eller bekräftelse, helst i pdf-format, som intygar att projektledaren/projektansvarige är en representant för och har rätt att skicka ansökan för organisationen.

Observera att bilagornas filändelser måste skrivas med små bokstäver för att de ska kunna laddas upp (t. ex. '.pdf', inte '.PDF').
23. Genom att klicka i denna ruta bekräftar jag att jag, som sökande eller representant för sökande organsiation, har full befogenhet att skicka in denna ansökan och att all information är korrekt och sanningsenlig.
23. Bekräfta uppgifterna i ansökan*
OBSERVERA: När du trycker på sändknappen skickas du till en bekräftelsesida där du ska godkänner ansökan en sista gång. När du har gjort det registreras din ansökan och en kopia skickas till din epost.

OM NÅGOT AV DET INTE SKER, då har din ansökan inte registrerats ordentligt - kontrollera dina svar och försök igen. Om det inte hjälper, kontakta oss: kmr(a)saamicouncil.net