Arkiiva

Elsa Laula Renberga riegádanbeaivi almmolaš leavgabeaivin

Sámiid 21. Konferánsa mearridii odne ahte Elsa Laula Renberga riegádanbeaivi skábmamanu 29. beaivvi šaddá almmolaš sámi levgenbeaivin. Dán beaivvi galgá vuosttaš geardde levget jagis 2017.

Sámiid 19. konferánsa gieđahalai evttohusa, ahte Elsa Laula Renberga riegádanbeaivi 29.11. šaddá sámi levgenbeaivin ja sáddii ášši Sámi nášuvnnalaš symbolat-lávdegoddái. Álgaga ođđa leavgabeaivái lei buktán SNF – Sámi Nisson Forum. Elsa Laula Renberg vuolggahii jurdaga lágidit stuorra sámečoahkkima Tronaddimis 6.2.1917, ja dat leage Sámi álbmotbeaivvi duogážin.

Sámi čearddalaš dovddáldagaid lávdegoddi lea gieđahallan ášši geassemánus 2015 §18, ja mearridii ná: “Lávdegoddi evttoha ahte árvalit Sámi parlamentáralaš ráđđái ja Sámiráđđái ahte dohkkehit Elsa Laula Renbergs riegádanbeaivvi almmolaš sámi leavgabeaivin. Dán oktavuođas gárvvista lávdegoddi ášši, vai árvalusa beassá bidjat ovdan Sámi parlamentáralaš ráđđái ja Sámiráđđái.”

21. Sámekonferánsa lea odne dohkkehan Elsa Laula Renberg riegádanbeaivvi ođđa virggálaš leavgabeaivin.