Arkiiva

Uppmaning till Bolidens största ägare

Semisjaur Njarg sameby och Samerådet uppmanar Bolidens största ägare att avveckla respektive innehav i gruvbolaget om detta går vidare med planerna på ett dagbrott vid Laver.

Idag uppmanar Samerådet, på begäran av Semisjaur Njarg sameby, Bolidens fem största ägare (AMF, AP-fonderna, den norska Statens Pensjonsfond, SEB och Swedbank) att förmå gruvbolaget att skrinlägga sina planer på ett dagbrott i Laver, mitt i ett centralt vinterbetesland för Semisjaur Njarg sameby i norra Sverige. Samerådet anför vidare att om Boliden ändå ihärdar med Laverprojektet måste investerarna avveckla sina engagemang i gruvbolaget. Det är ägarna skyldiga att göra, inte enbart enligt människorättssystemet, utan även utifrån åtaganden som var och en av dessa gjort i respektive corporate social responsibility (CSR) policies etc. 

 

Till grund för breven ligger en forskningsrapport som Stockholm Environment Institute och Sydney Environment Institute vid Universitetet i Sydney tagit fram. Rapporten presenterar fakta utvisande att om Lavergruvan skulle bli verklighet, det skulle få förödande konsekvenser för Semisjaur Njarg och samebyns medlemmar. 

 

– Skulle Laverdagbrottet bli en realitet kommer detta att omöjliggöra fortsatt bruk av ett vinterbetesland av helt avgörande betydelse för samebyn. Det skulle i sin tur medföra att flera av samebyns medlemmar tvingas sluta med renskötseln, och de som eventuellt blir kvar kommer knappast kunna fortsätta med samisk renskötsel, utan renar i hägn och utfodring blir vardag, säger Anders Erling Fjellås, ordförande i Semisjaur Njarg sameby. – Skulle det tänkta dagbrottet tillåtas bli av blir det kort och gott på samebyns bekostnad, konstaterar Fjellås.

 

Utifrån de fakta som presenteras i forskningsrapporten, som bekräftar Semisjaur Njargs egen uppfattning om hur ett dagbrott i Laver skulle inverka på samebyns renskötsel, är det uppenbart att ett förverkligande av detta skulle resultera i grova brott på samebyns och dess renskötares grundläggande mänskliga rättigheter. 

 

– Dagbrottet Boliden planerar i Laver är i omfattning och inverkan på omgivningen inte olikt Aitikdagbrottet. Har man sett det begriper man att om en gruva av den digniteten placeras mitt i ett centralt vinterbetesområde så får det förödande konsekvenser för samebyn och bryter därmed mot dennas och dess renskötares mänskliga rättigheter. Detta bekräftas nu också i en mycket gedigen forskingsrapport från ledande forskningsinstitut, säger Åsa Larsson Blind, Samerådets ordförande. – Samerådet kommer göra det vi kan för att bistå Semisjaur Njarg i att stoppa gruvplanerna i Laver, vilket kan innefatta såväl ytterligare aktioner riktade mot marknaden som rättsliga åtgärder, avslutar Larsson Blind.    

 

Vedlegg:

Brev till SEB

Brev till APF

Brev till Swedbank

Brev till AMF

Brev till Statens pensjonsfond