Program for temadagen ”Et felles Sápmi”

Torsdag 9. februar 2017

Scandic Lerkendal, Tråante

Kl. 10.00 Joik
Åpning av konferansen/ Velkommen
-------- BOLK 1 - SAMISK SELVBESTELMMELSE
Kl. 10.05 Asta Balto: Filosofien og verdigrunnlaget som ligger bak det at vi samer er ett folk
Mattias Åhren: Hvordan kan samisk selvbestemmelse styrkes gjennom samarbeid over landegrensene?
Tuomas Aslak Juuso: Hvorfor trenger vi en Samekonvensjon?
Kl. 10.40 Lávvudialog:
Matti Berg, Laila Susanne Vars, Veli Pekka Lehtola, Vicky Tauli-Corpuz
Moderator: Elle Merete Omma
Kl. 11.20 Kaffepause
Kl. 11.40 Kulturinnslag
-------- BOLK 2 – SAMISKE INSTITUSJONER
Kl. 11.45 Johan Ailo Kalstad: Viktigheten av en allsamisk utdanning
Pirita Näkkäläjärvi: Medias rolle og makt til å bygge eller rive ned grenser
Gunn Heatta: Helsesamarbeid i Sápmi
Kl. 12.20 Lávvudialog:
Elle Ravna, Olga Egorova, Kent Valio, Christina Storm Mienna
Moderator: Anna Sunna
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Joik
-------- BOLK 3 – SAMISK ORGANISERING
Kl. 14.05 Eva Josefsen: Problematisere Sametingets rolle og organisering – hva vil et felles Sameting kunne løse?
Isak Utsi: Scenario: Hvordan vil et felles Sameting kunne se ut? Hva er alternativet om vi ikke går den veien?
Mikkel Nils Sara: Organisering på samisk vis
Kl. 14.40 Lávvudialog:
Aili Keskitalo, Håkan Jonsson, Tiina Sanila-Aikio, Valentina Sovkina
Moderator: Liv Inger Somby
Kl. 15.20 Kaffepause
Kl. 15.40 Kulturinnslag
-------- BOLK 4 – KULTUR
Kl. 15.45 Ole Henrik Magga: Sámegiella – gollegiella
Anna Afanasyeva: Viktigheten av et grenseoverskridende kultursamarbeid
Sofia Jannok: Kulturaktivismens roll
Kl. 16.20 Lávvudialog:
John Trygve Solbakk, Christina Henriksen, Johan Sandberg McGuinne, Ailu Valle
Moderator: Harald Gaski
Kl. 17.00 Oppsummering og refleksjoner fra dagen
Helena Omma, Rune Fjellheim
Kl. 17.30 Temadagen avsluttes
Kl. 18.00 Boklansering ”Samer i Russland” med forfatterne Nina Afanasieva og Máret Sárá
v/ ČálliidLágádus
Kl. 20.00 Samefolkets Galamiddag med Sápmi Soaré

To top