Ovddasteamit

Árktalaš Ráđđi 

Sámiráđđi lea bissovaš ovddateaddjin Árktalaš Ráđis, ovttas viđa eará álgoálbmotorganisašuvnnaiguin. Álgoálbmogat oassálastet Árktalaš Ráđi čoahkkimiin seamma beavdeguoras go stáhtat. Loga eanet Árktalaš Ráđi birra sin ruovttusiidduin.

 

IPS

Sámiráđđi nammada stivrralahttu Árktalaš Ráđi eamiálbmogiid čállingotti (IPS) stivrii. Sámiráđđi lea válljen Ellen Inga Turi IPS stivrralahttun áigodahkii 2017-2019. Sáhtat lohkat eanet IPS birra sin ruovttusiidduin.

 

Lásságámmi

Sámiráđđi nammada stivrralahttu Lásságámmi vuođđudusa stivrii. Lásságámmi lea vuođđuduvvon Áillohačča muitun. Sámiráđđi lea válljen Niko Valkeapää Lásságámmi stivrralahttun. Sáhtat lohkat eanet Lásságámmi birra sin ruovttusiidduin.

 

Sámi Parlamentáralaš Ráđđi (SPR)

Sámiráđđi lea áicin Sámi Parlamentarálaš Ráđis, mii lea Suoma, Norgga ja Ruoŧa Sámedikkiid ovttasbargoorgána. Sámiide Ruošša bealde geat ovddastit Sámiráđi, fállojuvvo bissovaš searvan SPR ovttasbargui. 

  

Barents eamiálbmotlávdegoddi

Sámiráđđi lea áicin Barentsa eamiálbmotlávdegottis. Barents ovttasbargu lea vuosttažettiin ráđđehusaid gaskasaš ovttasbargu. Lávdegotti eamiálbmogiid ovddasteaddjit leat Barentsa guovllu eamiálbmogat, Nenetsat, Sámit ja Vepsárat. Sápmelaččaid ovddastit Davviriikkaid Sámedikkit. Jagis 2002 ođđa eamiálbmot ovddasteaddjin dohkkehuvvui Komi álbmot. Lávdegottis leat lassin guovlluráđi ja guovllu komitea ovddasteaddjit. Loga eanet lávdegotti birra sin ruovttusiidduin.

 

ON ekonomalaš ja sosiálaráđis (ECOSOC)

Sámiráđis lea Ovttastuvvon Nášuvnnaid ekonomalaš ja sosiála ráđis (ECOSOC) konsultatiiva sajádat. Ovttastuvvon nášuvnnat (ON) lea – namas mieldi – máilmmi stáhtaidgaskasaš máilbmeviidosaš searvi. Máilmmi riikkaid lassin ON systema siskkobeallai lea láhččojuvvon vuohki, vai maid ráđđehusa olggobeale priváhtaorganisašuvnnat ng. NGO (non-governmental organization) sáhttet váikkuhit. Ráđđeaddi sajádat addá vuoigatvuođa oassálastit ja váikkuhit viidát ON systema siskkobealdi álbmogiidgaskasaš ja stáhtaidgaskasaš čoahkkimiiguin.

Konsultatiiva sajádagat NGO-servviide leat golmma dásis:

  • Roster 
  • Dábálaš - General 
  • Earenoamáš - Special

Sámiráđis lea dál Roster sajádat, ng. NGO on the Roster of the UN ECOSOC.

Sajádaga haga maid sáhttá oassálastit ON eamiálbmotčoahkkimiide. Čuođit eamiálbmot ovddasteaddjit ja sin organisašuvnnat oassálastet ON guovddáš eamiálbmotčoahkkimiide, muhto eai seamma viidodagas go dat searvvit, maiguin lea sajádat.