Mihttu lea sihkkarastit ahte buohkat ožžot luohtehahtti, ceavzilis ja ođđaáigásaš energiija, haddái man buohkat suitet.Dát mihttu lea dagahan ahte leat biddjon leaktu hukset bieggafámu ja čáhcefámu Sámi guovlluin. Sisabahkkemat gáibidit stuorra eanaguovlluid, maiddá guovlluid maid leat dehálaš guohtuneatnamat ja johtolagat boazodollui, ja dát leat dávjá lassin eará sisabahkkemiidda.

 

Eai leat máilmmi eamiálbmogat geat leat dagahan dálkkádathástalusa mii mis lea dál. Dattege lea ovttaoaivilvuohta riikkaidgaskkasaččat ahte leat ge justa máilmmi eamiálbmogat geat eanemusat šaddet gillát go dálkkádat rievdá. Vuordámuš ahte leat eamiálbmogiid ealáhusat, luondu ja kultuvra mii ferte vuoittahallat dasa man máŋgasat oaivvildit leat vástádussan dálkkádathástalusaide, lea sápmelaččaid mielas paradoksa. Dat hirbmat bieggafápmohuksen gohčoduvvo dávjá ruoná kolonialisman, váikkuhusaid dihte maid dat buktet eamiálbmogiidda ja eamiálbmogiid ealáhusaide.