Mihttu lea dagahit gávpogiid ja ássanguovlluid fátmmasteaddjin, oadjebassan, vuostálastinnávccalažžan ja ceavzilin.
Máilbmi rievdá johtilit eanet ahte eanet urbánan, ja eanet go bealli máilmmi olbmuin ásset dál gávpogiin. Dát treanda dagaha maiddá ahte eanet ahte eanet sápmelaččat válljejit fárret gávpogiidda. Mii eat vel dieđe mo dát váikkuha sámegillii, sámi kultuvrii ja identitehtii boahtteáiggis. Lea goitge dehálaš sihkkarastit ahte sápmelaččat sáhttet seailluhit iežaset kultuvrra ja ahte sidjiide leat sámi fálaldagat olámuttos, maiddá gávpogiin. 

 

Okta oassemihttu SDG 11:s lea ahte stáhtat galget garraseabbo rahčat vai máilmmi kultur- ja luondduárbi suddjejuvvo ja sihkkarasto. Sihke kultur- ja luondduárbi lea vuođđun sámi ealáhusain, ássamis, kulturdoaimmain ja servodatovdáneamis. Seailluhan ja ovdánahttin dihte sámi kultuvrra lea dehálaš ahte guovllut, luondu ja kulturárbi hálddašuvvojit bures.