Mihttun lea seailluhit, ja geavahit, ábi ja meara resurssaid dakkár vuogi mielde mii ovddida ceavzilis ovdáneami.
Stáhtat galget hehttet ja buori muddui geahpedit buotlágan nuoskkidemiid mearas ovdal 2025, erenoamážit doaimmain mat leat gáttis, dása gullet nuoskkideamit mat govddodit, sihke hilggohasat ja ávdnasat. Lea vuostálasvuohtan dán mihttui ahte Norga geavaha vuonaid doapparbáikin mirkkolaš ruvkebázahusaide, nu mo Báhčaveaivuonas Mátta-Várjjagis, ja mo plánejuvvon Riehponvutnii Fálesnuoris. 

 

Stáhtat galget fuolahit ahte guolásteaddjit, mat bivdet smávvát ovttageardán bivdorusttegiiguin, besset meara riggodagaide ja márkaniidda. Dát guoská erenoamážit sámi guolástusvuoigatvuođaide, ja dasa gullet sihke sámi riddo- ja vuotnaguolásteaddjit ja mearraluossabivdit.